Dag­center

Dagcentret, aktiviteter og arrangementer

Dagcenter Ågården findes ved hovedindgangen og er personalebemandet i tidsrummet kl. 08.00-15.00 på alle hverdage, men man er velkommen til at benytte sig af lokalerne, selv om der ikke er personale tilstede.

Tilbuddene i dagcentret henvender sig til beboere på plejecentret og pensionister fra området. Aktiviteterne spænder fra kreative gøremål, knipling, kortspil, oplæsning, sang, bankospil, motionshold, stavgang og dagligdags gøremål som f.eks. småkagebagning.

Dagcentret råder over store fine lokaler, så det er ligeledes her en stor del af plejecentrets arrangementer og fester foregår, som f.eks. årstidsfester.

Dagcentret samarbejder med frivillige hjælpere og pårørende, så aktiviteterne kan udvides i forhold til antal hjælpere. Har brugere af dagcentret særlige ønsker eller behov, kan man altid få hjælp af personalet til at sætte aktiviteten i gang. Det er ikke en betingelse at deltage i aktiviteterne for at komme i dagcentret, mange kommer også blot for at hygge sig og få en snak med.

Aktiviteterne i dagcentret er nærmere beskrevet i det månedlige områdeblad og på opslagstavlerne i huset.


Læs blad nr. 1/2016 "Det Friske Pust"