Fri­sør og Fod­pleje

Hvis en beboer ønsker tid hos frisør eller fodplejer, kan personalet på Ågården være behjælpelig med telefonnummer til frisør eller fodplejer, så kan pårørende selv ringe og lave aftale eller personalet kan være behjælpelig med opringning.