Træ­ning

Fysioterapeutens træning på Ågården

I fælleshuset er der træningslokale med træningsredskaber, hvor der vil være mulighed for træning ved enten en fysioterapeut eller ergoterapeut.
Man har også mulighed for at bliver introduceret i at bruge redskaberne og være selvtrænende. (For selvtrænende, se oversigt over faste aktiviteter for træningstider).

Ergoterapeuten har sin daglige gang på plejecentret i hverdagene.
Fysioterapeuten i området kommer på Ågården 1-2 gange om ugen til visiteret træning samt træning af beboere.