Boligerne på Plejecenter Ågården

Om boligerne

Ågården blev opført i 2004 som erstatning for det gamle plejehjem i Ågård.

Vi har lejligheder til 30 beboere. Lejlighederne er fordelt i 3 leve-bo miljøer på Majsvænget 70, 76 og 78. I hvert af de tre huse er der en fælles opholdsstue, hvor du kan vælge at indtage dine måltider, drikke kaffe, se tv eller deltage i fælles aktiviteter, arrangementer og socialt samvær.

Boligerne indeholder en indgang m/køkkenniche, et dobbelt rum og et stort badeværelse. Du har i boligen mulighed for at indrette dig individuelt, idet der er hjul under de opstillede skabe. Du er således ikke bundet af at skulle placere dine møbler på en bestemt måde.

Ågården har desuden har vi en  fællesbygning på Majsvænget 74, hvor der er køkken, café og dagcenter med træningsfaciliteter.

 

Om leve-bo miljø

Et hverdagsmiljø, hvor beboerne tager del i eller oplever hverdagens gøremål.

Ågården har tre leve-bo miljøer, hvor personalet i samarbejde med beboerne laver mad, bager, gør rent, vasker tøj og ordner de daglige sysler, der hører til under hensyntagen til beboernes ressourcer, ønsker og behov.

Målsætningen for et leve-bo-miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø med mulighed for hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen.

I Ågårdens leve-bo miljø betaler du til en kostkonto. Denne konto dækker ud over udgifter til kost, blomster, servietter, nyanskaffelser efter behov og ønsker fra beboerne. Ved indflytning modtager du et brev med kontonummer, praktiske oplysninger og beløbets størrelse. Der føres nøje regnskab med udgifterne og alle, både beboere og familie/pårørende er til enhver tid velkomne til at se regnskabet.

 

Vask og rengøring

Tøjvask
Plejepersonalet hjælper dig med at vaske dit tøj. Der er fælles vaskemaskine og tørretumbler i hver bo-enhed.

Rengøring i lejligheden
Vi har ansat en husassistent til at varetage rengøring i vores beboeres lejligheder.