Besøg på plejecentre fra 2. juli

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at det igen skal være muligt med besøg på plejecentre og aflastningspladser fra d. 2. juli, men Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal stadig følges.

Det vil sige, at det fortsat er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte ved at holde afstand og have ekstra fokus på rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

I tilfælde af lokale smitteudbrud vil det være nødvendigt at forebygge og inddæmme Covid-19, og det kan derfor være nødvendigt igen at udstede forbud mod besøg eller restriktioner for besøg.

Vi har set frem til at tage imod jer. For at mindske risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus er der indført en række tiltag for besøg på Vejle Kommunens plejecentre og aflastningsophold:

  • Besøgende kan benytte hovedindgangen, men vi anbefaler, at I så vidt muligt bruger beboerens egen indgang/terrassedør.
  • Det anbefales besøg af maks. 2 personer pr. beboer pr. besøg
  • Besøgende skal vaske hænder/afspritte hænder før ankomsten til plejecentret eller aflastningsopholdet og efter besøget.
  • Besøget foregår i beboerens bolig og ikke i fællesarealerne.
  • Der skal fortsat være 2 meters afstand mellem besøgende og beboer.
  • Møbler (fx stole, borde, håndtag m.fl.), som besøgende bruger, skal rengøres efter brug. Der er vand og sæbe i boligen.
  • Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug og er selv ansvarlig for bortskaffelse.
  • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om coronavirus, i 48 timer før besøget.
I er naturligvis velkomne til at kontakte centerlederen eller centrets medarbejdere for mere information, eller hvis I har spørgsmål.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke for jeres forståelse og samarbejde i de forgangne måneder.

Med ønsket om en god sommer
Senior, Vejle Kommune