Leve-bo mil­jø

Hverdagsmiljø, hvor beboerne tager del i eller oplever hverdagens gøremål

Ågården har tre leve-bo miljøer, hvor personalet i samarbejde med beboerne laver mad, bager, gør rent, vasker tøj og ordner de daglige sysler, der hører til under hensyntagen til beboernes ressourcer, ønsker og behov.

Målsætningen for et leve-bo-miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø med mulighed for hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen.

I Ågårdens leve-bo miljø betaler man til en kostkonto. Denne konto dækker ud over udgifter til kost, blomster, servietter, nyanskaffelser efter behov og ønsker fra beboerne. Ved indflytning modtager du et brev med kontonummer, praktiske oplysninger og beløbets størrelse. Der føres nøje regnskab med udgifterne og alle, både beboere og familie/pårørende er til enhver tid velkomne til at se regnskabet.