Fagligt

Du kan her hente kommunale tilsynsrapporter for Plejecenter Ågården

De kommunale årlige tilsyn er uanmeldte og foretages i henhold til Servicelovens § 151

 

Du kan her hente tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Tilsynene foretages i henhold til Sundhedslovens §  213