Cen­ter­råd

På generalforsamlingen den 25. januar 2011 blev det besluttet at nedlægge Brugerrådet og Beboer-pårørenderådet og i stedet oprette et Centerråd i fællesskab.


Medlemmer af Centerrådet:

Emmy Kristensen

Inger-Lise Jørgensen

Ruth Witt

Karen Andersen

Hans Erik Pedersen (repræsentant fra Ældrerådet)

Dorte Larsen (Ansvarlig for aktivitetskasserne i husene)

Kurt Nørgård (repræsentant for beboernes familier)

Mette Olsen (Aktivitetsmedarbejder)

Hanne Solveig Ledel (Centerleder)

Vedtægter for Centerrådets arbejde


Her kan du læse referater fra møderne i Centerrådet
(og ældre referater fra Beboer - pårørenderådet):